Ärenden på direktionens sammanträde 10 mars

Måndag den 10 mars har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasieförbunds förbundskansli.

Ärenden som ska behandlas är bland annat årsredovisning 2013, antag i årskurs 1 höstterminen 2014 samt medborgarförslag om att ta bort margarinet i förskolor och skolor och att elever i gymnasieskolan ska erbjudas en frukt om dagen.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.