Ärenden på direktionens sammanträde 14 april

Måndag den 14 april har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Ärenden som ska behandlas är tre remisser från fristående gymnasieskolor samt utbildningsplaner för introduktionsprogrammet.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.