Ärenden på direktionens sammanträde 17 april

Fredag den 17 april har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Bispgården.

Ärenden som ska behandlas är bland annat Jämtställdhetsplan, svar på revisionsrapporter samt medborgarförslag om elevhem för gymnasieelever.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.