Ärenden på direktionens sammanträde 20 december

Fredag den 20 december har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasieförbunds förbundskansli.

Ärenden som ska behandlas är bland annat verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan, ansökan om certifiering av Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) samt riktlinjer för upprättande av årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling inom Jämtlands Gymnasieförbund.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.