Ärenden på direktionens sammanträde 3 februari

Måndag den 3 februari har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla.

Ärenden som ska behandlas är bland annat samarbete med Saab Group, svar på revisionsrapporter samt förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan 2016-2017.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.