Ärenden på direktionens sammanträde 7 november

Fredag den 7 november har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Förbundskansliet.

Ärenden som ska behandlas är bland annat införande av nytt informations- och kommunikationssystem samt bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.