Ärenden på direktionens sammanträde 8 november

Fredag den 8 november har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasieförbunds förbundskansli.

Ärenden som ska behandlas är bland annat gemensam praktiksamordning i Jämtlands län, drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund och sammanträdestider 2014.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.