Ärenden på direktionens sammanträde 9 mars

Måndag den 9 mars har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Förbundskansliet.

Ärenden som ska behandlas är bland annat projektansökan – Vinna II, antag i åk 1 höstterminen 2015 samt årsredovisning 2014.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.