Artikel ÖP: Eleverna fick bestämma undervisningen – då förbättrades resultaten

För bara några år sedan slutade mer än hälften av eleverna på Fyrvallaskolan i Östersund utan godkända betyg. I dag, efter att eleverna själva fått påverka undervisningen, är alla elever godkända.

Målsättningen är att alla elever ska gå ut med godkända betyg. Men så har det inte alltid varit.

– Vi har haft årgångar med mycket svaga skolresultat. För några år sedan nådde inte ens hälften av eleverna godkänt bland annat beroende på hur utbildningen var sammansatt, förklarar Göran Eriksson, lärare på Fyrvallaskolan i Östersund.

Men nu är det annat ljud i skällan, detta sedan eleverna själva fått vara med och omforma utbildningen. Och resultat har blivit så bra att skolans arbetssätt nu går på ”export” till skolor i övriga landet.

– Vi behandlar numera eleverna som arbetskamrater. Eleverna bestämmer exempelvis takten på utbildningen vilket kan variera från elev till elev. Därför har vi, tack vare det nya systemet och extra ekonomiska medel, kunnat dubblera personal i klasserna så att vi kan hjälpa alla oavsett studietakt, säger Eriksson.

op-december

Hassan Ghurbani, elev på Fyrvallaskolan i Östersund, får just nu sin praktik vid bygget av bostäderna på Storsjö Strand. Läraren Eva Malmsten är på besök denna dag för att se att allt fungerar som det ska.

Eva Malmsten, lärare på el- och energiprogrammet vid Fyrvallaskolan i Östersund, leder projektet som tog sin början i skolans eget arbetslag.

– Vi ville anpassa utbildningen så att den passar alla elever, oavsett om eleverna har läs- och skrivsvårigheter eller någon diagnos av något slag. Vi vill att eleverna ska bli duktiga och stolta yrkesarbetare, säger Malmsten i snålblåsten nere vid byggarbetsplatsen på Storsjö Strand där elever erbjuds praktik.

Skolan tog alltså hjälp av eleverna för att anpassa utbildningen. Under ett helt år ägnade sig skolan först åt kartläggning av utbildningen.

– Vi har intervjuat eleverna och besökt dem i klassrummen för att få reda på vad det är vi ska göra för att kunna bygga en utbildning som gör att eleverna lyckas, säger Malmsten.

När kartläggningen var klar sökte skolan projektpengar. Resten är en framgångssaga. Elevernas resultat pekar spikrakt uppåt efter de två första åren som projeketet pågått.

Hemligheten är att eleverna bygger sin egen utbildning. Och där ingår numera betydligt mer praktiskt arbete än tidigare.

– Förut hade vi mycket katederundervisning. Nu har vi tagit in olika lärstilar. Utifrån hur eleverna lär sig bäst har vi tagit fram arbetsuppgifter, det finns olika vägar fram till samma mål. Undervisningen är mycket individuellt anpassad helt klart, säger Malmsten.

Projektpengarna har bland annat använts till utökad personaltäthet.

Skolan har drivit det här projektet i två år. Nu har skolan fått ett positivt förhandsbesked om ytterligare medel för att kunna genomföra ett tredje år.

– Tanken är att utbildningen ska permanentas. Vi sprider nu vår kunskap till andra delar av landet. Vi har redan besökt skolor i Gävleborgs län och efter jul ska vi till skolor i Västernorrland. Får vi till ett bra resultat är det meningen att alla skolor ska få ta del av vårt sätt att undervisa. säger en stolt Göran Eriksson.

Urban Råberg
urban.raberg@mittmedia.se