Åtta förstelärare utsedda

förstelärare
Från vänster: Karin Tronde, Anders Edlund, Pia Malmbo, Kalle Lindahl, Sara Andersson, Riitta Heikkinen, Lotta Wickenberg, Karin Rylenius och Leif Olsson.

Nu har Jämtlands Gymnasieförbund tilldelat åtta lärare karriärtjänster som förstelärare.

– Vi ser detta som ett bra sätt att ytterligare utveckla undervisningen och att höja statusen för Sveriges viktigaste jobb, säger Leif Olsson, vice ordförande i  direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund.

Förstelärare inom Jämtlands Gymnasieförbund ska bidra till utvecklingen av undervisningsmetoder och den didaktiska förmågan hos lärare inom förbundet. Det kan ske genom att:

  • göra klassrumsbesök för att ge kollegor handledning för ökad måluppfyllelse
  • ta emot kollegor för auskultation
  • verka för att ny forskning och kunskap från universitet/högskolor och/eller arbetslivet tillämpas i verksamhetens utveckling
  • kunna introducera nya medarbetare och lärarstudenter
  • kunna vara mentor åt lärare, bland annat under introduktionsåret
  • i övrigt fullgöra arbetsuppgifter som åläggs inom ramen för förordnandet