Beslut från Skolinspektionen

skolinspektionenSkolinspektionen har efter tillsyn under hösten 2015 nu delgivit sina beslut. Tillsynen avsåg det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Jämtlands Gymnasieförbund får i princip godkänt i allt. Förbundet köper sammanlagt cirka en heltid skolläkare och skolpsykolog, vilket är den enda kritik Skolinspektionen har; en lagmässig – men inte verksamhetsmässig – brist.

Det systematiska kvalitetsarbetet som blev kritiserat under föregående tillsyn har Skolinspektionen inga synpunkter på.

2 MBSkolinspektionens beslut för gymnasieskola

2 MBSkolinspektionens beslut för gymnasiesärskola