Besöket på bokmässan

Nu är vi tillbaka från Bok-och biblioteksmässan, och trots att tiden gick alldeles för fort hann vi med en hel del seminarier under våra två dagar. Här följer ett axplock:

 • Vad gör unga på nätet?
 • Den oumbärlige humanisten (med bl.a. Sverker Sörlin och Gustaf Arrhenius)
 • Ett skolbibliotek i världsklass
 • Skolbibliotek NU! Vilken är elevernas syn på skolbibliotek?
 • Tekniska hjälpmedel i bibliotek
 • Digitala boksamtal
 • Första världskriget – katastrof eller katalysator?
 • Digitala skyltar och bokbläddrare – nya tjänster från digitala biblioteket
 • Läs för tusan, läs!
 • Kreativitet och identitet
 • I skuggan av stjärnorna (om bl.a. Hjalmar Söderbergs hustru Märta; medverkade gjorde Sigrid Combüchen och Johan Cullberg)
 • Att lära och väcka läslust med serier
 • Kreativa lösningar för ett lustfyllt lärande
 • E-bokens ljusa framsida och praktiska baksida (representanter för förlag, författare och bibliotek deltog)
 • Hjärnkoll på skolan (Martin Ingvar och Cecilia Eldh pratade om sin bok med samma namn;  boken är under inköp)
 • Skolbibliotekarier ska inte sitta i infodisken och vänta på folk.
 • Flipped Classroom – Vad, varför och hur?
 • Men orka! Det räcker väl med läroböcker?  Kan fackböcker locka till läsning?
 • Identitet och nationalitet. (Janne Teller, Zulmir Becevic, Lena Sundström)