Bibblan goes 365

Ni visste väl att biblioteket har tagit klivet in i intranätet?

Nu finns två webbplatser, en för dig som är elev och en för dig som är personal.

Elev

Du hittar webbplatsen direkt från din skolenhets webbplats eller via denna länk.

o365bibliotek

På webbplatsen hittar du

 • öppettider för biblioteken på Fyrvalla och Wargentin
 • öppettider för Läromedelscentralen (Wargentin)
 • bibliotekens databaser och länkar
 • elevguider (källkritik, informationssökning, upphovsrätt, källhantering/referenser)
 • tidskriftslistor
 • nya böcker
 • låneregler/trivselregler
 • och mycket annat….

Personal

Du hittar webbplatsen direkt från din skolenhets webbplats under fliken ”Arbetslag” eller via denna länk

o365bibliotekhittapersonal

På webbplatsen hittar du

 • öppettider för biblioteken på Fyrvalla och Wargentin
 • öppettider för Läromedelscentralen (Wargentin)
 • protokoll
 • information om utlån i biblioteket
 • information om utlån i Läromedelscentralen (under arbete)
 • information om återlämning i Läromedelscentralen (under arbete)
 • litteraturlistor
 • nya böcker
 • och mycket annat….