Fjärrlån

Fjärrlån

Biblioteken köper regelbundet in nya böcker, men vi kan inte köpa allt. Om du vill låna en bok som vi inte har i vårt bestånd så prata med en bibliotekarie. Vi kommer då att fatta beslut om vi väljer att köpa in boken eller om vi lånar den ifrån ett annat bibliotek.

Tänk på:

  • Fjärrlån har generellt sett kortare lånetid
  • Det tar ungefär 1 vecka innan du får boken