Bildelevers snö- och isskulpturer i Vinterparken

Nu har Estetiska programmets elever vid inriktningen bild- och formgivning återigen formgett och skulpterat i snö och is i Vinterparken.

Elever i årskurs ett har gjort snöskulptur och årskurs tre isskulptur.