Böcker på andra språk

Nu finns böcker på swahili, tigrinja och amhariska på PC:s bibliotek, och snart kommer böcker på persiska, arabiska, turkiska och albanska.