Byte av e-postadresser

epost_jgyJämtlands Gymnasieförbund byter just nu ut sitt e-postsystem. Detta medför att all personal får nya e-postadresser där @zonline.se byts ut mot @jgy.se.

Fr.o.m. den 1 juli nås personalen endast på de nya e-postadresserna: fornamn.efternamn@jgy.se.