Ceremoni efter genomförd rektorsutbildningsexamen

Den 19 maj slutförde Maria Stiberg och Margareta Nenzén, rektorer vid Jämtlands Gymnasieförbund, rektorsprogrammet vid Uppsala Universitet.

Rektorsprogrammet är en tre år lång befattningsutbildning på avancerad nivå och har tre kunskapsområden, skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.  Programmet ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen leder till att skolledare blir bättre på att systematiskt och pedagogiskt leda verksamheten och  arbetssättet bidrar även till skolutveckling i ett vidare perspektiv.