”De unga är demokratins trädgårdsmästare”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”De unga är demokratins trädgårdsmästare” – Jämtlands Gymnasium Wargentins demokratiprojekt

I tisdags startade Jämtlands Gymnasium Wargentins Demokratiprojekt med en inspirationsföreläsning för alla elever. De fick då information om projektets bakgrund och tankar. De blev uppmanade till engagemang via en personlig hälsning från vår Demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inspireras av andra projekt som fått stöd av Arvsfonden. De ungdomsprojekt som visades upp var MEKKA-projektet i Järpen, som främst samlar ungdomar med motorintresse. Sedan dansade projektet Twistedfeet fram sin projektidé och de lät oss dansa med! Eleverna fick även information om Arvsfondens arbete och möjlighet att stötta olika projekt.

Nu kommer varje klass får ett demokratimaterial och en enkät som vi arbetat fram på skolan som är kopplat till demokrati och föreningsliv i stort, men med fokus på våra elevers engagemang och intressen. Detta för att vi på skolan ska kunna ge eleverna på Wargentin så goda förutsättningar som möjligt att kunna organisera sig och hitta de som har samma intressen. Demokratimaterialet har en koppling till Demokratihandboken som varje elev får av Arvsfonden.