Direktionens protokoll från 20 december 2013

Fredagen den 20 december hade direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde.

Direktionen beslutade bland annat om verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014, riktlinjer för upprättande av årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling inom Jämtlands Gymnasieförbund samt yttrande angående medborgarförslag: Höjning av inackorderingsbidrag.

I protokollet från sammanträdet kan du läsa om alla beslut.

Läs protokollen från direktionen här.