Direktionens protokoll från 24 maj

Fredagen den 24 maj hade direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Direktionen beslutade bland annat om strategi för karriärtjänster, yttrande till Ungdomstinget och läsårstider 2014-2015. I protokollet från sammanträdet kan du läsa om alla beslut.

 

96 kB2013-05-24 Protokoll 62 kB2013-05-24 Bilaga 1 Delårsrapport april 2013 68 kB2013-05-24 Bilaga 2 Svar på revisionsrapport 61 kB2013-05-24 Bilaga 3 Svar på revisionsrapport 55 kB2013-05-24 Bilaga 4 Svar på revisionsrapport 32 kB2013-05-24 Bilaga 5 Elevplatspriser Gysär 2013 34 kB2013-05-24 Bilaga 6 Yttrande Ungdomstinget 62 kB2013-05-24 Bilaga 7 Strategi för karriärtjänster