Direktionens protokoll från 3 februari 2014

Måndag den 3 februari hade direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde.

Direktionen beslutade bland annat om förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 samt svar på revisionsrapporter om delårsrapport, löner och ersättningar samt granskning av IT-säkerhetspolicy.

I protokollet från sammanträdet kan du läsa om alla beslut.

Läs protokollen från direktionen här.