Erasmus

JGY söker löpande medel från Erasmus+ för både elevers arbetsplatsförlagda lärande utomlands och lärares kompetensutveckling.
För perioden 2017-2019 har JGY nu blivit beviljade så kallade Erasmus+ KA1-medel för att skicka 68 yrkeselever och 4 lärare utomlands. Denna omgång avser programmen Barn och Fritid, Bygg och Anläggning, VVS och Fastighet, Fordon och Transport samt Vård och Omsorg.
Mottagande länder är Finland, Norge, England, Tyskland och Italien