Ett viktigt sätt att göra sin röst hörd

elevenkät_miniatyrJust nu genomför Jämtlands Gymnasium den årliga Elevenkäten. Enkäten ställer frågor till eleverna rörande bland annat hur nöjd de är med sin utbildning och deras möjligheter att påverka den samt relationer och trygghet i skolan.

Resultatet av enkäten används som beslutsunderlag både av direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund och våra fem rektorsområden.

Det gymnasieprogram som har högst svarsfrekvens bjuds på tårta. I fjol var det Samhällsvetenskapsprogrammet som fick tårta, läs nyheten här.