FN-dagen

24 oktober är en högtidsdag för FN, FN-dagen, som firar införandet av organisationens stadgan i oktober 1945 (Nationencyklopedin).

Vad pysslar FN med egentligen? Den frågan besvarar de på sin webbsida.

Mycket information kan också hämtas från organisationens internationella webbsida.

I databasen Landguiden finns mycket information om FN:s framväxt, uppbyggnad, verksamhet och budget. Nationalencyklopedin levererar ungefär detsamma i informationsväg, men här kan du också läsa mer om FN:s nuvarande och föregående generalsekreterare samt en gedigen lista över medlemsländerna och när respektive medlemskap ingicks. Basfakta om FN och deras huvudsyfte finns också att hämta på SO-rummet.

FN har utöver FN-dagen flera andra internationella dagar, mer om dessa på FN:s hemsida. Observera särskilt 9-10 maj och 19 november.

För dagsaktuella händelser och konflikter där FN är inblandade, använd våra artikeldatabaser: Artikelsök och MasterFile. Elite. Instruktionsfilmer för hur du använder databaserna hittar du här och här.

I biblioteket skyltar vi just nu med böcker om FN. Kom in och låna!

För lärare:
Mediekompass