FN-rollspel

Rafflande i Generalförsamlingen!

När SAI16 och NAI16 genomförde det årliga FN-rollspelet var debattemperaturen het. En lång rad viktiga frågor har avhandlats; här är några av huvudpunkterna:

Fyra delegater ifrån Eritrea hoppade av, kritiserade regimen i ett långt uttalande och sökte sedan politisk asyl i värdlandet Sverige. Migrationsverket arbetar antagligen med deras asylansökningar för fullt.

Ryssland lyckades genom bra argumentation få igenom sin resolution om en hävning av samtliga FN-länders sanktioner mot Ryssland. Detta kan inte tolkas som något annat än ett godkännande ifrån världssamfundet av Rysslands annektering av Krim.

Kina lyckades få en ny klimatskatt på sina exportvaror godkänd. Världen kan därmed förvänta sig en lite dyrare kinesisk import, men mer grön teknologi ifrån Den stora draken.

USA föreslog en omfördelning av FN:s resurser ifrån klimat till sociala frågor. Detta ligger helt i linje med den nya administrationens mer klimatskeptiska linje. Här var dock representanterna ifrån världens samlade regeringar orubbliga; FN:s gedigna planer på att uppfylla Parisavtalet ligger fast.

Tyskland  lyckades få med sig Världssamfundet på sin linje om mer gemensamt ansvar för flyktingar. Detta innebär att fattigare länder som tar emot flyktingar kan förvänta sig ekonomiskt bistånd, medan färre flyktingar är välkomna till Tyskland och andra rika länder.

Japan, Tuvalu, Nederländerna, Bangladesh och Brasilien fick bra gehör för sina förslag om att minska klimatutsläppen, medan Indien och Saudiarabien mötte oväntat hårt motstånd mot sina försök att åtgärda de egna miljöproblemen.

Vi tackar delegater och presidium för en fantastisk och oförglömlig förmiddag!

/ Erik Edervall & Anna Janson