Fyrvalla certifierat Motorbranschcollege

Idag certifierades Jämtlands Gymnasium Fyrvalla Motorbranschcollege av Motorbranschens yrkesnämnd, MYN. Certifieringen är en satsning från arbetsgivare och fack inom fordonsbranschen för att visa kvaliteten på skolor, möta branschens kompetensbehov och öka attraktionen av fordons- och transportprogrammet inför framtida kompetensförsörjning.

Certifieringen visar att Jämtlands Gymnasium Fyrvalla uppfyller de sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • ett nära samarbeten med bransch och företag på orten
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Med på bilden ovan är Fred Stenudd, Lantmännen, Anette Norinder, Motorbranschens arbetsgivarförbund, Thomas Sundberg, Lantmännen, Tomas Andersson, lärare, och Kjell-Åke Skoog, rektor.

Läs och se mer:

SVT Play

SVT Jämtland