Fyrvalla läser

Efter att vi inlett planeringen för läsfrämjande för läsfrämmande så började tankesmurfarna att arbeta heltid, inte bara för hur vi skulle göra med LfL-projektet utan för att alla elever egentligen skulle ha glädje av att läsa mer. Men så mycket arbete som vi har lagt ner på att bara söka pengar från olika organisationer gjorde det tufft att ens börja tänka på att driva ytterligare ett projekt. Att söka pengar är i skrivande stund det tuffaste vi har gjort inom projektetsramar. Osäkerheten för om projektet skulle bli av eller ej.

Sedan jag började jobba på Jämtlands gymnasium som bibliotekarie så har vi haft väldigt få utlån på enheten Fyrvalla. Både jag och Carina som är verksamma där ville göra någonting åt det. Efter att ha Googlat sönder ordet ”läsprojekt” tills att skolans trådlösa nätverk gav upp och tog semester så hittade vi en vinnare.

Ett projekt som kostade gratis och var lätt att genomföra, det var vad vi hittade och precis vad vi behövde. På Jacobsskolan i Hässleholm så körde man ett projekt där eleverna varje morgon, oavsett lektion läste i 20 minuter. Endast positiva röster hördes från elever och lärare om detta projekt, i alla fall de röster som vi, den stora allmänheten kan Googla oss fram till.

Bära eller brista, kollade med Carina vad hon tyckte: grönt ljus. Trallade bort till en av rektorerna som är en flitig biblioteksbesökare: grönt ljus. Då kör vi. Strax innan jullovet 2013 samlades vi i biblioteket, jag, Carina och de två rektorerna på Fyrvalla och satte upp riktlinjerna för projektet. Projektet ska pågå i tre veckor, 20 min läsning varje morgon oavsett lektion (med undantag för idrottslektioner). Det kommer inte att bli några redovisningar av böckerna utan det bygger helt på lust.

Billigt, lätt och kanon. För att lyckas behövde vi få in mer böcker i bibblan. Enheten Fyrvalla är ett ganska litet bibliotek men det egentliga biblioteket är uppdelat i tre delar, på lika många skolor. Vi hämtade helt enkelt böcker från de andra enheterna och byggde upp ett större bestånd, om än bara tillfälligt. Eleverna fick se att de inte enbart har tillgång till de böcker som finns permanent på Fyrvalla, utan också bestånden på enheterna Wargentin och Palmcrantz går också att utnyttja.

Vi behövde också ha lärarna med oss, detta var det som jag fasade mest för. Att lärarna skulle balla ur och vägra genomföra projektet med anledningen att det skulle ta för mycket tid från ordinarie lektioner. Men samtliga gick med på att prova och några negativa röster spred sig in i bibblan. Detta var innan projektet. När projektet hade pågått en vecka så var det istället ”Jag trodde faktiskt inte på projektet, men det blev ju jättebra”.

Det mest minnesvärda är dock eleven som kom in och sa ”Jag hatar att läsa” dagen efter mötte jag samma herre och han sa istället ”Fan vilken bra bok du gav mig”. Score!

Läs mer

De startar dagen med att läsa
Läsförståelse nödvändig för att kunna tillgodogöra sig praktisk kunskap
Lyckat läsprojekt i Hässleholm