Fyrvalla läser

Anna_Rex_fyr_67_miniatyrJust nu pågår läsprojektet ”Fyrvalla läser” bland alla elever i årskurs ett på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla. Projektets initiativtagare är bibliotekarierna Johan Gyllander och Carina Böhlmark. De har tillsammans med rektorerna Britt Uddegård och Kjell-Åke Skoog arbetat fram ramarna för projektet som nu testas fullt ut.

Läsprojektet innebär att elever och undervisande lärare börjar varje morgon, oavsett vilken lektion de har, med att läsa skönlitteratur i 20 minuter. Projektet kommer att pågå under veckorna 4, 5 och 6 och redan nu märks det att en del elever har fått fart på sitt läsande.

Carina Böhlmark berättar att hon lånade ut en bok till en elev en dag och nästa dag kom eleven tillbaka för att låna en ny bok.

– Jag frågade om hon glömt boken hemma, men svaret blev ”jag har läst ut den.”

Att eleverna övar upp sin läsförmåga och läshastighet är något som de har nytta av i alla ämnen under deras gymnasietid och även senare i livet. Om några elever dessutom upptäcker att det är roligt att läsa skönlitteratur är det förstås ett plus.

– Om projektet faller väl ut hoppas vi att det blir ett återkommande inslag här på Fyrvalla, säger Johan Gyllander.