Genus, en social konstruktion?

Sociala och kulturella mönster för manligt och kvinnligt ser olika ut beroende på tid och kultur, vilket i förlängningen kan innebära en begränsning av våra valmöjligheter vad gäller identitet. Hur påverkar synen på manligt och kvinnligt våra möjligheter och begränsningar som människor?
Årskurs ett-elever från Samhällsvetenskapsprogrammet på Jämtlands Gymnasium har under några veckor jobbat ämnesövergripande med temat Genus vilket bl.a. resulterat i utställningen Genus, en social konstruktion? Syftet med projektet är att synliggöra den rådande genusordningen – orsaker till och följder av den, samt eventuellt ge förslag till förändringar.

Onsdagen den 21 mars ställs delar av projektet ut på Stjärntorget. Invigningen för installationerna är kl. 11:00 och är bemannad under dagen fram till cirka 15:00.

Kontaktpersoner
Maria Svahn Lärare 073-0874448
Eija Tuunanen Lärare 070/2252093
Lennart Samor 070/5433909