Skola för asylsökande

Skola för asylsökande barn och ungdomar

Barn och ungdomar som söker asyl i Sverige har rätt att få gå i skola på samma villkor som andra barn och ungdomar som bor i Sverige.

För de asylsökande ungdomar som är äldre än 16 men ännu ej fyllt 18 erbjuds ”språkintroduktion” inom gymnasieskolans ram. Det är ett individuellt utformat utbildningsprogram med tyngdpunkt på svenska språket.