Föräldrarådet

Föräldrarådet

Inom Jämtlands Gymnasiesärskola finns ett aktivt föräldraråd.

Föräldrarådets uppgift är:

  • att utgöra en länk mellan föräldrar och skola, men också föräldrar emellan
  • att samordna angelägna ärenden som berör skolan
  • rådgivande
  • att verka för att viktig information från myndigheter når fram till gymnasiesärskolans föräldrar/målsmän
  • att vara remissinstans för frågor som berör gymnasiesärskolans verksamhet eller elever