Länkar

Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund

LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sjukvårdsrådgivningen

Mica
Sysselsättningsenheten som sätter människan i centrum

Skolverket
Massor med intressant skolinformation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Särnät
Särskolornas egen samlingspunkt på Internet

Östersunds kommun
Mitt i Sverige – Centralt i livet