Träna mellan lektionerna

Styrketräning i Sporthallen

Som elev på Jämtlands Gymnasium finns det chans att förena nytta med nöje och träna under skoltid.

Följande möjligheter finns till gratis träning i anslutning till skolan:

 

Jämtlands Gymnasium Bispgården:
Gymmet i Forshallen

Jämtlands Gymnasium Bräcke:
Här har skolan ett eget hockeylag och idrottshallen finns till förfogande under kvällstid i samråd med elevvärd och idrottslärare.

Jämtlands Gymnasium Palmcrantz:
Gymmet mellan Matsalen och Idrottshallen under skoltid, med reservation ev. lektioner i gymmet

Jämtlands Gymnasium Wargentin
Gymmet i Sporthallen mellan 8.00-16.00 på skoldagar