Hbtq-diplomerad verksamhet

Den 8 maj blev vår personal inom elevhälsa och bibliotek Hbtq-diplomerade!