Internationalisering & Projekt

På Jämtlands Gymnasium satsar vi mycket på internationalisering. Vi tror att det är en viktig del av våra elevers utbildning. Betydelsen av internationalisering finns inskriven i gymnasieskolans styrdokument: ”Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder skall främjas” (ur Läroplanen för gymnasiet).

Vi på Jämtlands Gymnasium arbetar hårt för att möta dessa krav. Vi har tillsatt en speciell tjänst som jobbar med internationella frågor och vi anslår varje år en ansenlig summa pengar för att stödja våra olika program i deras internationaliseringsarbete.

I JGY Blogg kan du följa våra elever och lärare på deras resor och läsa mer om deras upplevelser. Just nu planeras nya projekt i bland annat Finland, England, Italien, Malta, Norge och Spanien.

Läs mer om några av de internationaliseringsprojekt vi har:

Erasmus – Become Your Own Boss

 

Andalusien, Spanien

Lärare i spanska vid Wargentin arbetar just nu för att starta ett samarbete med skolor i Andalusien, Spanien, dit elever som läser spanska som modernt språk får möjlighet att resa till dessa partnerskolor, delta i undervisningen, bo hos värdfamiljer samt göra kulturella utflykter i närområdet.

Bad Gastein

Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet har ett projekt där elever praktiserar under fem veckor på två hotell i Österrikiska alperna.

Berlin

Elever som läser tyska vid Jämtlands Gymnasium har, tillsammans med sina lärare, under många år haft ett samarbete med en skola i Berlin, Tyskland.

Trondheim

Barn- och fritidsprogrammet har ett samarbete med en skola och en förskola i Norge. Både elever och lärare deltar i projektet som bland annat innebär studieresor och föreläsningar i Norge där många elever sedan förlägger sitt arbetsplatsförlagda lärande och väljer att arbeta efter studenten.

Trondheim

Bild och formgivning på Estetiska programmet har ett samarbete med en skola i Trondheim med kultur och natur i fokus. Projektet resulterar i elevutbyten där eleverna får arbeta med konst- eller fotoutställningar och besöka gallerier och Konstakademin i Trondheim.

Caën

Elever som läser franska vid Jämtlands Gymnasium har sedan ett år tillbaka ett aktivt utbyte med Lycée Jean Rostand i Normandie, Frankrike.

Entreprenörskap i skolan

Ekonomiprogrammet samarbetar med en skola i Trondheim i ett Interreg-projekt kallat ”Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan”. Elever och lärare från de båda skolorna arbetar för att utveckla förhållningssätt, strategier och metoder inom entreprenörskap för att skapa en gemensam kunskapsbas som kan spridas i regionen.

USA

Fordons- och transportprogrammet har ett utbytesprojekt med en skola i Kalifornien, USA. Utbytet bygger på att tre elever från Kalifornien besöker Jämtlands Gymnasium Fyrvalla under två veckor och sedan följer tre av programmets elever med dem tillbaka till Kalifornien. Där spenderar dom tre veckor varvarde med undervisning, praktik och studiebesök.

Nicaragua

Gymnasiesärskolan har sedan många år haft utbyten med skolor och organisationer i Nicaragua och eleverna har hittills rest dit i olika projekt flera gånger, senast i mars 2015.

Scarborough

Naturvetenskapsprogrammets internationella profil har ett samarbete med en skola i England. Samarbetet innebär ett elevutbyte i årskurs 3 där eleverna vid Jämtlands Gymnasium besöker eleverna i Scarborough under hösten och under våren gör de engelska eleverna ett återbesök i Östersund. Under utbytet deltar eleverna i undervisning, gör utflykter och olika aktiviteter som är speciella för respektive ort.

Plymouth

Sedan hösten 2012 har Jämtlands Gymnasium ett projekt där elever vid Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet praktiserar i England under tre-fem veckor.

Societies in Change

Samhällsvetenskapsprogrammet har med stöd av Internationella programkontorets Atlasprogram och Jämtlands Gymnasieförbund inlett ett samarbete med L’viv Vasyl Stas Educational Complex i L’viv, Ukraina, kallat Societies in Change och detta läsår handlar det om genusfrågor. Detta projekt är en fortsättning på tidigare projekt som då hade resurser och hållbar utveckling i fokus.

Kontakt

Richard Lainegard, projektekonom
Tel: 010-490 24 00
E-post: richard.lainegard@jgy.se