Andalusien, Spanien

Wargentins lärare i spanska står just nu i startgroparna att påbörja ett samarbete med skolor i Andalusien. Lärarna har genomfört ett förberedande besök där framtida partnerskolor besöktes likväl tilltänkta områden för studiebesök. Nu fortsätter arbetet med att söka medel för att kunna genomföra samarbetet som kommer att innebära att elever som läser spanska får möjlighet att resa till dessa skolor, delta i undervisningen, bo hos en värdfamilj samt göra kulturella utflykter i närområdet.

Läs om det förberedande lärarbesöket i deras resedagbok.