Ingen ogiltig frånvaro – undervisning pågår som vanligt

P.g.a. dagens väderförhållande och den delvis inställda busstrafiken kommer ingen ogiltig frånvaro att tilldelas elever. Undervisningen pågår som vanligt.