Kuben kommer tillbaka

jgy_demokratiJämtlands Gymnasium Wargentin kommer även under detta läsår att arbeta med kuben för Rätten till tillräcklig levnadsstandard. Kuben är en del i Raoul Wallenbergs Academys projekt ”Varje människa kan göra skillnad” och under föregående läsår fick klasser på Wargentin möjlighet att ha utställning inuti Kuben för att gestalta den mänskliga rättigheten. Kuben var då en del i ett större demokratiprojekt under ledning av samhällskunskapslärare Désirée Andersson Kuivala och Camilla Göransson.