Mandatperiodens första direktionssammanträde

klubbaDen 29-30 januari sammanträder den nya direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund för första gången under mandatperioden 2015-2018.

Sammanträdet äger rum under fredagen då nya ledamöter och ersättare väljs. Ordförande i direktionen är Anton Waara (S) och nominerade för posten som 1:e vice ordförande är Niclas Höglund (C) och som 2:e vice ordförande Jörgen Persson (S).

Likt tidigare år inleds årets sammanträden med en utbildningsdag, den här gången med fokus på organisationen då flera av ledamöterna möter gymnasieförbundet för första gången.

I föredragningslistan/kallelsen till sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner du under Sammanträden och protokoll.