Nu börjar vi bygga Hus X

Idag kl. 11.00 tog kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Andersson och ordförande i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund, Per Lundgren, det första spadtaget i nybyggnationen av Hus X i den nya Gymnasiebyn i centrum.

Hus X byggs nedanför Sporthallen och kommer att rama in den nya skolgården vid Jämtlands Gymnasium Wargentin tillsammans med de andra nyrenoverade byggnaderna.

– Jag är glad att Östersunds kommun har valt att satsa på Gymnasiebyn, både på utbildningen och på de elevsocialaytorna, säger Per Lundgren.

Byggnaden är planerad med elever och lärare och kommer att inrymma det Estetiska programmets inriktningar Musik och Estetik och media samt Gymnasiesärskolan.

Musikeleverna kommer att på två våningar få stora och små undervisning- och repetitionssalar, tv- och musikstudio, video- och ljudkontroll rum, slagverksrum, en datorsal, uppehållsrum m.m.

– Ungdomar som vill utbilda sig inom musik och kultur kommer att få mycket bra förutsättningar för sin utbildning, säger Ann-Sofie Andersson.

Gymnasiesärskolan får bland annat ett nytt metodkök till deras program för Hotell, restaurang och bageri samt lokaler anpassade för deras många utbildningsvägar bland annat inom Estetiska verksamheter samt Hälsa, vård och omsorg. Gymnasiesärskolan håller även på att få ett nytt hus anpassat för deras behov längre upp mot Regementsgatan, hus J.

Hus X kommer att sammanlänkas med den stora huskroppen genom ett trapphus mot hus B.

Investeringen i Hus X är värd 55 miljoner kronor och byggnaden kommer att stå klar till skolstart höstterminen 2015.

Ritningar

225 kBRitning X100 320 kBRitning X200 312 kBRitning X300 261 kBRitning X400 223 kBFasad mot öster och norr 213 kBFasad mot väster och söder