Ny gräns för när skolan bör rapportera skolk

3707079397Elever i gymnasieskolan får studiebidrag från CSN t.o.m. det år de fyller 20. Om en elev har ogiltig frånvaro vid upprepade tillfällen bör skolan rapportera detta till CSN som sedan drar in studiebidraget då man inte anser att eleven i sådana fall är studerande.

CSN har nu gått ut med tydligare riktlinjer för när skolan bör rapportera skolk och detta bör ske om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till 4 timmar eller mer under en månad.

Ett indraget studiebidrag kan också påverka andra bidrag såsom bostadsbidrag samt busskort.

Läs mer om skolkrapportering och studiehjälp på CSN:s hemsida.

 

 

Foto: CSN/Olle Melkerhed