Nya gymnasiebyn: G-huset klart. Nu går vi vidare!

Tisdag 30 augusti, hade vi besiktning av de renoverings- och ombyggnads­arbeten som genomförts i G-huset. Arbetet har genomförts i hög fart på ett kvalitativt bra sätt. Vår samverkanspartner NCC har skött processen på ett alldeles utmärkt sätt. Dessutom har vår personal och de elever som hamnade i ombyggnationen i slutet av förra terminen, på ett föredömligt sätt respekterat byggarbetsområdet och hanterat de eventuella olägenheter som uppstått.

Jag vill här rikta ett stort tack till samtliga inblandade. Inflyttningen har startat och vi hade full verksamhet i huset fr o m måndagen den 5:e september.

Nu startar ombyggnationen av ljudstudio och redigeringsrum i C 400- korridoren. Beräknas klart till v 44.

36 kBLadda ner ritningar här

Planerna för E-husets ombyggnation börjar klarna. Vi kommer att genomföra renovering och ombyggnation av hus E under perioden 1 januari – 31 augusti 2012.

441 kBLadda ner ritningar här

Under den perioden kommer biblioteket att vara inhyst i A 100 och personalrummet flyttas till det nyrenoverade personalrummet i G 300. Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med alla inblandade.

// Håkan Karlsson