Nya gymnasiebyn: H-huset projekteras fram

2012-02-15

Vi har processat klart de funktioner som skall finnas i hus C. På fredag 17/2 kommer vi att tillsammans med representanter för de olika personalgrupper som mest berörs av ombyggnationen gå igenom huset rum för rum för att säkerställa att el, vatten, tillträde mm kommer med i detaljprojekteringen. Huset kommer sedan att projekteras färdigt. Renoveringsstart 1 maj med en slutbesiktning 31 augusti.

För den nya byggnaden med beteckningen H håller stommen på att projekteras fram. Markarbeten och stomresning kommer att ske i sommar, då detta måste ske då vi inte har verksamhet i husen och ingen passage över Sporthallsgården. Detaljprojektering börjar under senare delen av våren med sikte på att börja bygga under hösten 2012 för att kunna vara klara och kunna docka huset mot befintlig byggnad under sommaren 2013.