Nya gymnasiebyn: Projektet i full gång

Efter att ha fått en igångsättningstillstånd från Östersunds kommun är projektet nu i full gång. Efter ett antal träffar med personal och elever under november och december har vi nu startat med den första projekteringen.

Först ut är G-huset. Vi kommer att starta renoveringen i maj månad med sikte på att vara klara under augusti. Förutom byte av värmesystem och stor renovering av ventilation i huset kommer det att handla om nya ytskikt och dörrbyten.

Viss ombyggnation kommer också att göras. Detta utifrån de resonemang som vi fört med de program som är tänkta att ha sin hemvist i huset i framtiden – Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

I övrigt kommer det att i G-huset bli allmäna teorirum och en ny del för skolhälsovården. Se preliminära ritningar för G-huset här till höger.

I våra resonemang med eleverna har vi fått med oss en hel del synpunkter:

  • Det är viktigt med öppna studiemiljöer och en bra utomhusmiljö
  • Gärna hemklassrum – i alla fall i årskurs 1
  • Använd gärna material från våra muséer samt elevproducerade alster som delar i den konstnärliga utsmyckningen.

Vi har också haft bra diskussioner med elever och personal om hur vi bäst hanterar de bärbara elevdatorerna som kommer att erbjudas elever som börjar årskurs 1 hösten 2011 på Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Laddning och förvaring av datorerna är frågor som skall lösas på bästa sätt.

Det är oerhört viktigt att vi har en bra arbetsmiljö för de elever och den personal som finns i kvarteret Läroboken under det fortsatta arbetet.