Om kamratföreningarna

Den senaste tidens uppmärksamhet kring kamratföreningarna på våra skolor har skapat en omfattande diskussion i både sociala medier och runt köksborden. Alla är överens om att flera föreningars invalsmetoder är direkt stötande, att föreningarnas stadgar för medlemskap är föråldrade och att föreningarna inte tillför några mervärden för andra än sina egna medlemmar. Kamratföreningarna har traditioner som behöver förändras och anpassas till samtiden.

Nu har våra områdeschefer på Wargentin bestämt att släppa den juridiska koppling som skolan har haft med föreningarna. Det avtal, som inneburit att föreningarna fått ha möten i våra lokaler mot att skolans värderingar ska genomsyra deras inval och former för medlemskap, har bevisligen inte fungerat tillräckligt bra.

Det som nu gäller på Wargentin är att intensifiera värdegrundsarbetet och undersöka vad alla kan bidra med för att komma tillrätta med problemet. Skolinspektionens granskning i april i år av Sveriges alla gymnasieskolor visade att Wargentin ligger över riksgenomsnittet både vad gäller upplevd trygghet och hur skolan förebygger kränkningar. Vi välkomnar Skolinspektionens initiativ att öppna ett ärende då en granskning av föreningarna skulle vara ett bidrag till vårt arbete.

Våra rektorer kommer att fortsätta ta upp frågan på föräldramöten och information kommer att ges till årskurs 9. Tillsammans med föräldrar, bygdegårdar och andra delar av samhället har vi en viktig uppgift att fylla.

Det har genom debatten blivit tydligt för allt fler att det är en knepig fråga och att det inte finns några enkla lösningar. Föreningsfriheten, som är ett av fundamenten i vår demokrati, ställs mot centrala värdegrunder i skollagen. Föreningarna måste förändras inifrån av sina egna medlemmar.

Mikael Cederberg Förbundschef Jämtlands Gymnasieförbund
Bild: Ingmar Reslegård