Diarium

I diariet registreras inkommande och upprättade handlingar på förbundsövergripande nivå.

Här hittar du ett utdrag ur diariet med de ärenden som senast har registrerats. De publiceras som pdf-filer här på webbsidan ungefär varannan vecka. Den som vill få tillgång till de handlingar som rör ärendet kan kontakta förbundssekreterare. Uppgifter som efter prövning är sekretessbelagda lämnas inte ut.

Utdrag ur diariet 2018

501 KB2018-11-16–2018-11-30 404 KB2018-11-01–2018-11-15 478 KB2018-10-16–2018-10-31 423 KB2018-10-01–2018-10-15 126 KB2018-09-16–2018-09-30 347 KB2018-09-01–2018-09-15 123 KB2018-07-01–2018-08-31 333 KB2018-06-01–2018-06-30 129 KB2018-05-16–2018-05-31 141 KB2018-05-01–2018-05-15 110 KB2018-04-16–2018-04-30 89 KB2018-04-01–2018-04-15 140 KB2018-03-16–2018-03-31 121 KB2018-03-01–2018-03-15 146 KB2018-02-16–2018-02-28 151 KB2018-02-01–2018-02-15 369 KB2018-01-01–2018-01-31

 

Saknar du äldre utdrag ur diariet?

Kontakta vår förbundssekreterare Emma Wester för hjälp.