Sammanträden och protokoll

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Direktionen sammanträder under 2018 vid följande datum:

  • 5-6 februari
  • 12 mars
  • 28 maj
  • 24 september
  • 5 november
  • 14 december

Protokoll 2018

832 KB2018-11-05 Protokoll 844 KB2018-11-05 Protokollsbilaga 1 Riktlinjer för antagning av asylsökande elever 186 KB2018-11-05 Protokollsbilaga 2 Instruktion till direktören

 

2 MB2018-09-24 Protokoll 288 KB2018-09-24 Protokollsbilaga 1 Riktlinjer för arbete mot kränkande behandling inom Jämtlands Gymnasieförbund 1 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 2 Slutredovisning gällande tillsyn av Jämtlands Gymnasium Wargentin 7 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 3 Reviderad grafisk manual 784 KB2018-09-24 Protokollsbilaga 4 Riktlinjer för personuppgiftsbehandling inom Jämtlands Gymnasieförbund 3 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 5 Delårsrapport augusti 2018 506 KB2018-09-24 Protokollsbilaga 6 Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasium hösten 2019 1 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 7 Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund

 

1 MB2018-05-28 Protokoll 1 MB2018-05-28 Protokollsbilaga 1 Delårsrapport april 2018 843 KB2018-05-28 Protokollsbilaga 2 Måltidspolicy för Jämtlands Gymnasieförbund

 

1 MB2018-03-12 Protokoll 11 MB2018-03-12 Protokollsbilaga 1 Årsredovisning 2017 890 KB2018-03-12 Protokollsbilaga 2 JämtBus överenskommelse 2 MB2018-03-12 Protokollsbilaga 3 Länsövergripande överenskommelse placerade barn 1 MB2018-03-12 Protokollsbilaga 4 Länsövergripande riktlinjer placerade barn

 

864 KB2018-02-06 Protokoll 2 MB2018-02-06 Protokollsbilaga 1 Förutsättningar inför budget 2019 783 KB2018-02-06 Protokollsbilaga 2 Svar på revisionsrapport elevhälsa 235 KB2018-02-06 Protokollsbilaga 3 Revisionsrapport elevhälsa

 

Föredragningslistor 2018

679 KB2018-12-14 Föredragningslista 116 KB2018-11-05 Föredragningslista 161 KB2018-09-24 Föredragningslista 145 KB2018-05-28 Föredragningslista 131 KB2018-03-12 Föredragningslista 73 KB2018-02-06 Föredragningslista

 

Protokoll 2017

1 MB2017-12-15 Protokoll 4 MB2017-12-15 Protokollsbilaga 1 Verksamhetsplan och budget 2018 93 KB17-12-15 Protokollsbilaga 2 Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2018 110 KB17-12-15 Protokollsbilaga 3 Prislista för interkommunal ersättning 2018 162 KB17-12-15 Protokollsbilaga 4 Tjänsteskrivelse Regionens samverkansråd

 

999 KB2017-11-06 Protokoll 553 KB2017-11-06 Protokollsbilaga 1 Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund 1 MB2017-11-06 Protokollsbilaga 2 Arkivreglemente 3 MB2017-11-06 Protokollsbilaga 3 Dokumenthanteringsplan 150 KB2017-11-06 Protokollsbilaga 4 Planering inför direktion för Jämtlands Gymnasieförbund 2018

 

2 MB2017-09-25 Protokoll 3 MB2017-09-25 Protokollsbilaga 1 Delårsrapport per augusti 2017 451 KB2017-09-25 Protokollsbilaga 2 Utbud ht 2018 326 KB2017-09-25 Protokollsbilaga 3 Reglemente 140 KB2017-09-25 Protokollsbilaga 4 Direktiv elevboende 438 KB2017-09-25 Protokollsbilaga 5 Avtal Wången

 

1 MB2017-05-29 Protokoll 908 KB2017-05-29 Protokollsbilaga 1 Delårsrapport april 2017 469 KB2017-05-29 Protokollsbilaga 2 Svar revisionsrapport granskning rutiner hot och våld 502 KB2017-05-29 Protokollsbilaga 3 Riktlinjer för tilläggsbelopp

 

953 KB2017-03-13 Protokoll 10 MB2017-03-13 Protokollsbilaga 1 Årsredovisning_2016 146 KB2017-03-13 Protokollsbilaga 2 Direktiv måltidsutredning 1 005 KB2017-03-13 Protokollsbilaga 3 Remissyttrande Honesta

 

590 KB2017-02-07 Protokoll 2 MB2017-02-07 Bilaga Budgetförutsättningar 2018

 

Föredragningslistor 2017

137 KB2017-12-15 Föredragningslista 143 KB2017-11-06 Föredragningslista 263 KB2017-09-25 Föredragningslista 2 MB2017-05-29 Föredragningslista 2 MB2017-03-13 Föredragningslista

 

Saknar du äldre protokoll?

Kontakta vår förbundssekreterare Emma Wester så får du hjälp.