Personallista

Personallista

 

NamnBefattningTelefonArbetslagArbetsplatsRo
Abrahamsson, Rikard (ARd)Lärare010-490 26 05VFÖstersund (Fv-R324)Ro3
Abu Jarour, Mohammed (AJM)Lärare010-490 25 82IMSÖstersund (N317 Campus)Ro1
Adolfsson, Eva (AEv)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)
Afzali, Ali Housin (AAh)Studiehandledare010-4902926IMÅreRo5
Agnvall, Cecilia (ACe)Övrigt076-105 94 67RIGÅreRo5
Ahlberg, Pia (APi)LärareRLÅreRo5
Ahlgren, Elin (AEl)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C312 Wargentin)Ro2
Ahlgren, Michael (AMi)Lärare010-490 25 23SABETÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Ahlström, Per (APr)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Ahrlin, Thomas (ATm)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Albertsson Landgren, Annica (AAi)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Alexandersson, Gabriella (AGa)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)
Ali, Farhat (AFt)StudiehandledareIM, SFIRo4
Ali, Sabah (ASb)Studiehandledare010-490 029 26IMÅreRo5
Ali, Noor Ahmeddin (ANo)Studiehandledare070-188 79 43,
070-188 79 42
IMSÖstersund (N210 Campus)Ro1
Alkazaz, Bachar (ABa)LärareSFI(SFI)Ro4
Allansson, Peter (APe)Lärare010-490 26 05EEÖstersund (Fv-R320)Ro3
Alm, Jessica (AJe)Handledare010-490 25 18,
070-190 73 31
StudionÖstersund (E420 Wargentin)Ro2
Almgren, Malin (AMe)Lärare010-490 26 07VFÖstersundRo3
Althin, Eva (AEa)Elevassistent010-490 25 68GysärWargentin (I313 Wargentin)Ro2
Alvarez Garcia-Portillo, Alicia (AAl)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (C310 Wargentin)Ro2
Alvarsdotter, Christina (ASt)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Amrén, Oscar (AOs)LärareNBWången (Wången)Ro5
Andersson, Erika (AEr)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Andersson, Christel (ACh)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fv-S201)Ro3
Andersson, Sara (ASa)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Andersson, Fredrik (AFr)Lärare070-6709955RIGÅreRo5
Andersson, Thomas (ATh)Elevassistent073-270 17 44IMSÖstersund (L403)Kansli
Andersson, Tomas (ATo)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (Fv-R223)Ro3
Andersson, Marcus (AMr)LärareVuxRo4
Andersson, Viveka (AVi)Lärare070-188 79 42IMSÖstersund (N209 Campus)Ro1
Andersson, Jan (AJa)Lärare010-490 25 88BAÖstersund (FV-S209)Ro3
Andersson, Ritha (ARi)Administratör010-490 25 04Östersund (M405 Wargentin)Ro1
Andersson, Olof (AOo)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I313 Wargentin)Ro2
Andersson, Sandor (HSa)Lärare010-490 25 85HTÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Andersson, Anders (AAn)Elevassistent010-490 25 61GysärWargentin (X247 Wargentin)Ro2
Andersson Kuivala, Désireé (ADe)Lärare010-490 25 23SASAMÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Anderzon, Ingela (AIg)Områdeschef, rektor010-490 24 06Östersund (B209 Wargentin)Ro2
Aronsson, Martin (AMr)Vaktmästare070-182 51 18ÖstersundKansli
Aronsson, Mattias (AMa)Vaktmästare010-490 24 51ÖstersundKansli
Arvidsson, Lars (ALa)Lärare010-490 25 41NAIÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Arvidsson, Malin (AMl)Skolsköterska010-490 24 83,
070-1887946
Elevhälsan, IMS, NAÖstersund (N-HUSET)
Arvidsson, Tommy (ATy)Lärare076-7733957FTÅreRo5
Asp, Susanne (ASu)Lärare010-4902928HTÅreRo5
Aspholm, Ann-Charlotte (ALo)Lärare072-533 13 09RLÅreRo5
Ax, Stefan (ASe)Lärare010-490 25 47EKÖstersund (G528 Wargentin)Ro1
Axelsson, Martin (AMn)TeknikerÖstersund (Wargentin)Kansli
Axelsson, Leif (ALf)Lärare010-490 25 91,
073-042 51 75
RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Axne, Camilla (ACa)ElevassistentESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Backlund, Tony (BTn)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Backlund, Carina (BCr)Skolsköterska010-490 24 84Elevhälsan, BA, EE, IM, VOBräcke (BRÄ/BISP)
Backman, Annica (BAi)Lärare010-490 25 68GysärWargentin (I313 Wargentin)Ro2
Backström, Jessica (BJe)Administratör010-490 25 13Östersund (Receptionen Wargentin B291)Kansli
Bengtsson, Ing-Britt (BIn)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Bengtsson, Marie Louise (BML)Skolsköterska010-490 24 78Elevhälsan, EK, ES, HUÖstersund (G 332)
Bengtsson, Lennart (BLe)Lärare070-665 95 11,
070-665 95 11
BAÖstersund (FV S209)Ro3
Bergbacka, Markus (BMr)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Berglund, Bengt-Åke (BBÅ)Vaktmästare070-220 31 48,
070-220 31 48
Östersund (Fyrvalla)Kansli
Berglund, Margareta (BEm)Lärare070-180 38 52Bispgården (SFI Strandliden)Ro4
Bergman Nilsson, Eva (BEv)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Bergström, Magnus (BMg)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Bergström, Johanna (BJa)AssistentÖstersundRo3
Berlén, Tori (BTi)Elevassistent010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Bertilsdotter Berggren, Beret (BBB)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Beviz Nordin, Helen (BHl)Lärare010-490 29 26,
073-084 36 59
IMÅreRo5
Bingner, Ann-Charlotte (BLo)Lärare010-490 29 26IMÅreRo5
Bjurström, Maria (BMa)Specialpedagog010-490 25 59BFÖstersund (C210 Wargentin)Ro2
Björk, Per-Erik (PEB)Tekniker010-490 24 46BABräcke (EE)Ro4
Björk, Per-Erik (PEB)Lärare010-490 24 46Ro4
Björklund, Jörgen (BJg)Lärare010-490 26 07EEÖstersund (Fv-R312)Ro3
Björkman, Kristina (BKr)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Björn, Kristina (BKr1)Rektor010-490 24 08ES, ESMUS, HUÖstersund (B288 Wargentin)Ro2
Björs, Maria (SBM)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Blixt, Johanna (BJo)Lärare010-490 25 20,
070-188 79 42
IMSÖstersund (N209 Campus;B421 Wargentin) Ro1
Blom, Jörgen (BJ1)Vaktmästare010-490 24 52Östersund (Wargentin M407)Kansli
Blücher, Agneta (BAn)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (O303 Wargentin)Ro2
Bodin, Jörgen (BJö)Lärare070-190 72 00BAÖstersund (Fv-S209)Ro3
Bodin, Pär (BPä)Lärare010-490 26 07,
070-183 67 02
VFÖstersund (Fv-P206)Ro3
Boije, Lars-Göran (LGB)Samordnare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Bolin, Helena (BHa)Kurator010-490 24 74Elevhälsan, EK, HA, NIUÖstersund (M416)
Borgh, Agneta (BAg)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Brander, Åsa (BÅs)Lärare010-490 26 06IMSÖstersundRo3
Bring, Thomas (BTo)Elevassistent076-7733957FTÅreRo5
Bromée, Katarina (BKi)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Broström, Ronnie (BRo)Lärare010-490 26 09INÖstersund (Fv-R223)Ro3
Bruhn, Magnus (BMs)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Brännström, Britta (BBr)Lärare010-490 25 45SAMEDÖstersund (Sporthallen Wargentin)Ro2
Burkhard, Mattias (BMi)LärareBABräcke (BA)Ro4
Byhlin, Antonio (BAt)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I313 Wargentin)Ro2
Bylsäter, Karin (BKa)Administratör010-490 24 27Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Byström, Martin (BMt)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Bäck, Christina (BäC)Studie-Och Yrkesvägl070-1888736ÅreRo5
Bäckman, Peter (BPe)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Bäck Tverfjell, Katarina (BKt)Administratör010-490 25 57,
070-186 65 19
Östersund (Fyrvalla)Ro3
Bågling, Charlott (BCh)Administratör010-490 26 01,
076-134 33 53
Östersund (Fyrvalla)Ro3
Böhlmark, Carina (BCa)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin, Fyrvalla)Kansli
Caarls, Katarina (CKa)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Carlsson, Ingela (KIn)Handläggare070-180 83 28IMSÖstersund (N206 Campus)Ro1
Carlsson, Helen (CHe)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 05ES, ESMUS, HT, HU, RLÖstersund (C209 Wargentin)Ro2
Carlsson, Ronny (CRo)Lärare0640-188 40,
070-236 82 58
GysärWargentin (Torsta)Ro2
Cederberg, Micael (CMi)Förbundschef010-490 24 01Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Chabloz, Jean-Marc (CJM)Lärare010-490 25 36,
073-182 85 51
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Christensson, Anders (CAn)Lärare010-490 25 41NAIÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Christophs, Veronica (CVe)Lärare010-490 26 50INBispgårdenRo4
Connman, Pia (CPi)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin, Fyrvalla)Kansli
Dahl, Madeleine (DMa)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator010-490 24 89ElevhälsanÅre (Järpen)
Dahleman, Lena (DLe)Administratör010-4902903ÅreRo5
Dahlqvist, Caroline (DCa)Lärare010-490 25 19SASAMÖstersund (B323 Wargentin)Ro2
Danielsson, Lena (LDN)Lärare010-490 26 40,
070-190 34 63
IMBräcke (IM)Ro4
Danielsson, Sven (DSv)Lärare010-490 26 10FTÖstersund (Fv-S215)Ro3
Danielsson, Ann-Charlotte (DAC)LärareSFI, VuxRo4
de Deugd, Ronnie (DDR)Kurator010-490 26 34Elevhälsan, BA, EE, IM, VOBräcke
Djusberg, Robin (DRb)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Drevenstam Lindh, Ylva (DYl)Lärare070-601 27 29HT, RLÅreRo5
Dynevall, Johan (DJo)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Dyrstad Nilsson, Karin (DNK)Elevassistent076-136 15 79RIGÅre
Dünesius, Susanne (DSu)Lärare010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Edberg, Jessica (EJe)Lärare010-490 25 15ESMUSÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Eddelid, Mikael (EMl)Lärare070-1903459,
070-190 34 59
BAÖstersund (Fv-S209)Ro3
Eddelid, Emil (Ede)Lärare070-180 83 33,
070-180 73 33
BAÖstersund (FV S209)Ro3
Edenström, Eric (EEM)Lärare0693-910 08,
070-190 34 64
BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Edervall, Erik (EEr)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (O301 Wargentin)Ro2
Edfalk, Sven-Åke (ESÅ)Handläggare070-180 83 31,
070-180 83 31
IMSÖstersund (N411 Campus)Ro1
Edholm, Anna-Karin (EAK)Lärare705456552,
070-545 65 52
IMÅreRo5
Edler, Håkan (EHå1)Resurs070-1866348IMBispgårdenRo4
Edlund, Anders (EAn)Lärare010-490 25 42NAIÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Edström, Linn (ELi)Lärare010-490 25 45EKÖstersund (Idh SPH)Ro1
Edwang Haglund, Ruth (EHR)Lärare010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Eklund, Lena (ELn)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Eklund, Mikael (EMi)Lärare010-490 25 45TEÖstersund (Idh SPH)Ro1
Eklund, Elisabeth (EEi1)Lärare070-189 37 19Bispgården (Strandliden)Ro4
Eliasson, Maria (MEN)Rektor010-490 24 15BA, VO, VuxBräcke (BA)Ro4
Elofsson, Christina (ECa)Kommunikatör010-490 24 28Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Emilsson, Ulf (EUf)Lärare070-590 81 36RIGÅreRo5
Emriksson, Jan (EJa)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro1
Engberg, Andreas (EAr)Lärare070-190 72 00,
070-190 72 00
BAÖstersund (Fv-S215)Ro3
Engberg, Helen (EHe)Specialpedagog010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Englund, Anita (EAa)SkolläkareElevhälsanÖstersund (G318)
Engman, Jan (EJn)LärareVuxÖstersundRo3
Engman, Linda (ELi1)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Engström, Erika (EEi)Lärare010-490 26 50,
073-0566398
IMBispgårdenRo4
Engström, David (EDa)Lärare010-490 25 36,
070-643 24 89
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Engström, Erika (EEk)Lärare010-490 29 24,
070-645 00 80
EK, NA, SA, TEÅreRo5
Eriksson, Lars (ELa)Lärare0640-188 40,
070-100 04 68
GysärWargentin (Torsta)Ro2
Eriksson, Lena (ELe)Elevassistent076-136 15 79RIGÅreRo5
Eriksson, Ulrika (EUr)Specialpedagog073-280 78 29,
073-280 78 29
Elevhälsan, INÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Eriksson, Lars (ELs)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Eriksson, Staffan (ESt)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Eriksson, Roger (ERo)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Eriksson, Adam (EAd1)Studiehandledare010-490 26 53Bispgården (BTC)Ro4
Eriksson, Malin (EMa2)LokalvårdareBispgårdenRo4
Eriksson, Ann-Sofie (EAe)Elevassistent010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Eriksson, Petter (EBP)Lärare010-490 25 15Östersund (A307 Wargentin)Ro2
Eriksson, Paul (EPa)Lärare010-4902650EEBispgårdenRo4
Eriksson, Anders (EAd)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Eriksson, Fredrik (EFe)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fv-S201)Ro3
Eriksson, Mikael (EMi1)Lärare010-490 26 42VO, Vux(VO)Ro4
Eriksson, Helen (EHl)Handledare010-490 25 18,
070-190 73 31
StudionÖstersund (E420 Wargentin)Ro2
Eriksson, Niklas (ENk)Tekniker010-490 26 98,
070-188 78 78
Bispgården (Ragunda)Ro4
Eriksson, Kristina (EKr1)LärareBispgårdenRo4
Eriksson, Ronny (ERy)Lärare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Eriksson, Mikaela (EMe)Elevassistent070-2077755VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Eriksson, Kristin (EKi)Lärare010-490 25 23SABETÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Eriksson, Leif (ELe1)Lärare070-190 34 68BAÖstersund (Fv-S216)Ro3
Eriksson, Leif (ELf)Lärare070-190 34 69,
070-190 34 69
BAÖstersund (Fv-S209)Ro3
Eriksson Grafström, Christine (ECh)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Eriksson Näslund, Kristina (EKr)Specialpedagog010-490 25 10,
070-190 73 22
Elevhälsan, EKÖstersund (E303 Wargentin)Ro1
Ernkvist, Bertil (EBe)Lärare010-490 26 08,
070-18 66 377
VuxÖstersund (Fv-336)Ro3
Estlind, Maria (EMr)Lärare010-490 25 66HTÖstersund (A310 Wargentin)Ro2
Evensson, Sören (EVs)LärareFTTRAÖstersundRo3
Fahlgren, Mia (FMi)Lärare010-490 25 51IMSÖstersund (N421 Campus)Ro1
Fahlén, Lisbeth (FLi)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Fahlén, Caroline (FCa1)LärareBispgårdenRo4
Falgén, Ole (FOl)LärareBAÖstersundRo3
Falkesjö, Maria (FMa1)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O151 Wargentin)Ro2
Falkeström, Kristina (FKr)Lärare070-1887910,
070-188 79 10
GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Fellgård, David (FDa)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Festin, Anders (FAd)Lärare010-490 26 36BA, VuxBräcke (BA)Ro4
Fetterplace, Cameron Karl (FCa)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O 149 Wargentin)Ro2
Feyte, Abdullahi (FAb)Lärare070-188 79 42IMSÖstersund (N209 Campus)Ro1
Finné, Kristina (FKi)Lärare010-4902928,
070-546 37 53
HT, RLÅreRo5
Forsell, Anita (FAi)LärareSFIRo4
Forsgård, Johanna (FJo1)LärareBispgården (SFI Strandliden)Ro4
Forslund, Maria (FMr)Lärare010-490 25 44SASAMÖstersund (C309 Wargentin)Ro2
Forss, Marianne (FMa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Frank, Tomas (FTm)Lärare0640-188 42NBTorsta (Torsta)Ro2
Frank, Anders (FAn)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Fransson, Kjell (KF)Lärare010-490 24 59BABräcke (BA)Ro4
Fransson, Christina (FCh)Lärare070-210 91 99RIGÅreRo5
Fredriksson, Cecilia (FCe)Caféanställd010-490 29 21ÅreRo5
Freij, Peter (FPe)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Frisk, Siv (FSi)Lärare010 490 26 37BA, VO, VuxBräcke (BA)Ro4
Frykman Krans, Maria (FMr1)Kurator010-490 24 73Elevhälsan, BF, HV, SABET, SAMED, SASAMÖstersund (B334)
Gardmo, Inger (GIn)Rektor010-490 24 18HT, HV, RLÖstersund (A210 Wargentin)Ro2
Gashi, Ekrem (GEk)LärareVuxÖstersund (Fv-R223)Ro3
Gidlund, Johan (GJn)Elevassistent070-600 28 97GysärWargentin (Torsta)Ro2
Gidlund, Björn (GBj)Elevassistent010-490 25 61,
070-190 72 07
GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Ginstrup, Lars (GLr)LärareVFÖstersund (FV-P206)Ro3
Gode, Johnny (GJy)Lärare073-063 78 26RIGÅreRo5
Godenius, Monica (GMo)Lärare010-490 25 51IMSÖstersund (N421 Campus)Ro1
Golalipour, Fariba (GFa)Lärare070-188 79 43IMSÖstersund (N210 Campus)Ro1
Grahn, Cornelius (GCo)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Granlöf, Laila (GLa)Kurator010-490 24 85Elevhälsan, IMS, VOÖstersund (N-HUSET)
Gresseth, Christina (GCh)Samordnare010-490 26 41IM, SFI(SFI)Ro4
Grundin, Johan (GJa)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
IMÅreRo5
Grönberg, Simon (GSn)LärareNAÅreRo5
Grönlund, Johan (GJh)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Gundt, Lilian (GLi)Elevassistent070-294 78 74GysärWargentin (Torsta)Ro2
Gunnarsson, Åsa (GÅs)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Gustafsson, Tord (GTo)LärareFTÖstersund (Fv-336)Ro3
Gustafsson, Emma (GEm)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin, Fyrvalla)Kansli
Gyllander, Johan (GJo1)Bibliotekarie010-490 24 39Östersund (E425)Kansli
Göransson, Camilla (GCa)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Göransson, Johan (GJo)Elevassistent070-180 83 00IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Göransson, Hans-Åke (HÅG)Lärare010-490 26 36BABräcke (BA)Ro4
Hadarsdotter, Eva (HEa)Administratör010-490 25 02Östersund (B283 Wargentin)Ro2
Hagenvald, Beatrice (HBa)Elevassistent010-490 25 32VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Hagström, Jonas (HJo)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I300 Wargentin)Ro2
Haidar, Marwan (HMa)AssistentÖstersundRo3
Hallberg, Håkan (HHå)LärareNBWången (Wången)Ro5
Hallgren, Susanne (HSu)Lärare010-490 25 45HAÖstersund (Idh SPH)Ro1
Hallquist, Jennie (HJe)Lärare702936930ESMUSÖstersundRo2
Halvarsson, Örjan (HÖr)Lärare010-490 26 15,
070-377 60 98
FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Hamberg, Lennart (HLe)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Hansson, Anna-Lena (HAL)Lärare010-490 29 05EK, NA, SA, TEÅreRo5
Hansson, David (HDv)Lärare070-483 93 00RIGÅreRo5
Hansson, Roger (HRo)Lärare010-490 25 18HAÖstersund (E420 Wargentin)Ro1
Hansson, Ivan (HIa)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fv-S201)Ro3
Hansson, Elisabeth (HEl)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Haraldsson, Mikael (HMl)Lärare0693-910 08,
070-190 34 66
BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
EK, IMÖstersund (M409 Wargentin)Ro1
Hederyd, Karin (HKa)Lärare010-490 25 45VOÖstersund (Idh SPH)Ro1
Hedström, Kerstin (HKe)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Heikkinen, Riitta (HRi)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (C309 Wargentin)Ro2
Helgesson, Karin (HKn)Skolsköterska010-490 24 75Elevhälsan, NB, Gysär, TE, VOÖstersund (G335)
Hellqvist, Per (HPr)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Hellström, Lina (HLi)Lärare070-188 79 43IMSÖstersund (N313 Campus)Ro1
Hellström, Anna (HAn)070-100 04 67ÖstersundKansli
Hellström, Kristina (HK)Rektor010-490 24 17EE, IN, IMBispgårdenRo4
Hemmingsson, Bengt-Erik (HBE)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
Hemmingsson, Morgan (HMo)Lärare070-188 79 43FTÖstersundRo3
Hemréus, Agneta (HAg)Lärare010-490 25 38TEÖstersund (I416 Wargentin)Ro1
Henriksson, Martin (HMn)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
HA, TE, VOÖstersund (M407 Wargentin)Ro1
Henriksson, Viktor (HVi)Tekniker010-490 24 47Östersund (Wargentin)Kansli
Henriksson, Peter (HPe)Lärare010-490 25 64GysärWargentin (X338 Wargentin)Ro2
Herkules, Britt-Inger (HBr)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Hermansson, Hans Gustav (HGH)Lärare010-490 26 38VuxRo4
Hjälm, Thomas (HTo)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Hjältman, Kjell (HKj)LärareBA, VuxBräckeRo4
Hoflund, Ingela (HIn)Lärare010-490 25 14HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Holmkvist, Mikael (HMk)LärareEEÖstersundRo3
Hultqvist Kott, Tova (HTv)Rektor010-490 29 01ÅreRo5
Hägglöf, Therése (HTe)Ekonom010-490 24 22Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Håkansson, Stefan (HSt)Vaktmästare010-490 29 13,
070-210 74 78
ÅreRo5
Höglund, Pär (HPä)Lärare010-490 26 08,
072-744 80 10
VuxÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Ingebrigtsen, Eva (KIE)Lärare010-490 25 19SABETÖstersund (B323 Wargentin)Ro2
Isberg, Erik (IEr)Lärare010-490 26 09Östersund (Fv-R223)Ro3
Israelsson, Ingeborg (IIn)Rektor010-490 24 09BF, SABET, SAMED, SASAM, SASAM-IÖstersund (B285 Wargentin)Ro2
Ivarsson, Paula (IPa)Elevassistent010-490 25 81HTÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Izadi, Mania (IMa)Lärare010-490 25 80IMSÖstersund (N317 Campus)Ro1
Jakobsson, Håkan (JHå)Biträdande Skolledare010-490 29 02ÅreRo5
Jakobsson Törmä Olsson, Ann-Christin (OAC)Lärare010-490 25 82IMSÖstersund (N418 Campus)Ro1
Jamtebo, Marie (MJO)Lärare070-341 75 96VO, VuxRo4
Janson, Anna (JAa)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Johansson, Eva (JNe)Administratör010-490 26 34Bräcke (Expeditionen)Ro4
Johansson, Katharina (JKa)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Johansson, Christer (JCh)Lärare010-490 26 08,
076-845 73 41
VuxÖstersund (Fv-336)Ro3
Johansson Nygaard, Tommy (NTy)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Johnsson, Kirsten (JKi)Ekonomichef010-490 24 21Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Jonasson, Kerstin (JKe)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Jonell, Anna (JAn)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Jonell, Johan (JJh)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Jonsson, Dennis (JDe)Elevassistent0640-188 40,
070-190 73 27
GysärWargentin (Torsta)Ro2
Jonsson, Eva (JEv)Lärare0640-188 40GysärWargentin (Torsta)Ro2
Jonsson, Thomas (JTo)Lärare070-314 87 49EK, NA, SA, TEÅreRo5
Jonsson, Anette (PAe)Elevassistent010-490 25 31GysärWargentin (G223 Wargentin)Ro2
Jonsson, Jörgen (JJö)Lärare010-490 26 54EE, INBispgårdenRo4
Jonsson, Torbjörn (JTn)Vaktmästare010-490 24 54Östersund (Wargentin)Kansli
Jonsson, Marika (JMa)Skolsköterska070-185 76 82Elevhälsan, HA, HT, HV, NIU, RLÖstersund (G332)
Jonsson, Jonas (JJo)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Jonsson, Johan (JJn)Intendent010-490 24 35Östersund (Wargentin)Kansli
Jonsson, Gunilla (JGn)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (G425 Wargentin)Ro1
Jonsson, Elin (JEl)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Jonsson, Eva-Britt (JEb)ElevassistentFTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Jonsson, Cecilia (JCe)Lärare010-490 25 51IMSÖstersund (N421 Campus)Ro1
Jonsson, Sven Erik (JSE)Lärare010-490 26 09INÖstersund (Fv-R223)Ro3
Jonsson, Camilla (JCm)LärareVO, VuxRo4
Jonsson Allander, Maria (JAM)LärareVuxÖstersund (Furulund)Ro3
Jonsson Jakobsson, Karin (JKr)Speciallärare070-186 63 73EK, NA, SA, TEÅreRo5
Jordahl, Sven Ivar (JSi)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Jordahl, Sara (JSa)Specialpedagog070-185 90 78Elevhälsan, EEÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Josefsson, Susanne (JSu)Lärare010-490 25 45IMSÖstersund (N320 Campus)Ro1
Josefsson, Eva (JEv)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Junkka, Maja (JML)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Jusuf Toho, Muhammed (TMo)AssistentÅreRo5
Jägerhäll, Sara (FJS)Skolsköterska010-490 24 88ElevhälsanÅre
Järrebring, Caroline (JCa)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (G425 Wargentin)Ro1
Karlsson, Fritz (KFr)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Karlsson, Gunilla (KGa)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I313 Wargentin)Ro2
Karlsson, Håkan (KHå)Biträdande Förbundschef010-490 24 02Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Karlsson, Linda (KLi)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Karlsson, Kristina (KKr)Lärare010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Karlsson, Emma (KEm)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Karlsson, Marie (MASO)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 56Bispgården (BTC, SFI Strandliden)Ro4
Keisu Palmcrantz, Cornelia (PCo)Lärare010-490 25 42SASAMÖstersund (I526 Wargentin)Ro2
Kernell, Hans (KHa)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (C310 Wargentin)Ro2
Kihlberg, Anna-Karin (KAk)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Kjellberg, Kjerstin (KE)Lärare010-490 26 42VO, Vux(VO/HV Bräcke)Ro4
Klang, Bengt-Åke (KBÅ)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 72,
070-315 66 24
GysärWargentin (E302 Wargentin)Ro2
Klasgren, Anders (KAd)Vaktmästare010-490 24 58Östersund (Fyrvalla)Kansli
Klefbom, Elin (KEi)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O Wargentin)Ro2
Knudsen, Elisabeth (KEl)Rektor010-490 24 05TE, VOÖstersund (M402 Wargentin)Ro1
Knutsson, Martin (KMn)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b)Ro2
Kocken, Agneta (KPi)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Konkova Strömstedt, Elena (SEe)AdministratörBispgården (BTC)Ro4
Koski, Sofi (KSo)Lärare010-490 25 44SASAMÖstersund (C310 Wargentin)Ro2
Kristiansson Svensson, Jon (SvJ)Lärare010-490 26 08,
070-189 13 40
FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Krohn, Anna (KAa)Skolsköterska010-490 24 82,
070-10 14 589
Elevhälsan, BA, EE, FT, IN, VFÖstersund (Fyrvalla)
Kuhlström, Sari (KSa)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 07,
070-190 72 04
NA, NAI, NIUÖstersund (M403 Wargentin)Ro1
Kuru, Patrik (PK)Fritidsledare073-275 17 82Elevhälsan, BABräcke (Elevhälsa)Ro4
Kuru, Ann-Marie (KAn)Antagningshandläggare010-490 24 20Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Kvist, Maria (KMa)Områdeschef, rektor010-490 24 04Östersund (M410 Wargentin)Ro1
Lagerbäck, Erik (LEk)Lärare010-490 29 26IMÅreRo5
Lagerskog, John (LJo)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Lainegard, Richard (LRd)Projektekonom010-490 24 33Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Larsson, Mattias (LMt)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Larsson, Göran (LGö)Verksamhetsplanerare010-490 24 23Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Larsson, Arne (LAr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 02,
070-349 17 17
BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VFÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Larsson, Gabriella (LGa)Bibliotekarie104902614Östersund
Larsson, Mats (LMs)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
IMÅreRo5
Larsson, Pär-Holger (LPH)Tekniker010-490 24 45Östersund (Fyrvalla)Kansli
Leander, Mari (LMd)Lärare010-490 25 14HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Leijon, Rickard (LRi)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Lerman, Maria (LMr)Kurator010-490 24 79Elevhälsan, ES, HU, NA, GysärÖstersund (B333)
Lewén, Jesper (LJe)Lärare010-490 25 62IMSÖstersund (N305 Campus)Ro1
Lidmark, Katharina (LKt)LärareEEÖstersundRo3
Lidén, Anna-Lena (LAL)Administratör010-490 29 04ÅreRo5
Liivlaid, Jessica (LDj)Lärare010-4902438,
073-280 71 46
BABräcke (BA)Ro4
Liljekvist, Carin (LCa)Studie-Och Yrkesvägl0640-188 04Torsta (Torsta)Ro5
Liljeteg, Vincent (LVi)Lärare073-181 85 66,
073-181 85 66
BAÖstersund (Fv-S216)Ro3
Lilo, Thomas (TLO)Lärare010-490 26 36BABräcke (BA)Ro4
Lind, Peter (LiP)LärareINBispgården
Lind, Peter (LPt)Lärare070-673 03 85RIGÅreRo5
Lind, Peter (LiP)Lärare010-490 26 53,
070-185 64 05
Bispgården (BTC)Ro4
Lindahl, Karl-Erik (LKa)Lärare010-490 25 33,
070-334 33 16
BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Lindblom, Sebastian (LSe)Lärare070-331 31 94RIGÅreRo5
Lindestig, Anders (LAd)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Lindman, Åsa (LÅs)Lärare070-753 37 72RLÖstersund (A310 Wargentin)Ro2
Lindqvist, Karin (LKr)Specialpedagog073-280 74 38BräckeRo4
Lindqvist, Hasse (LHe)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Lindqvist, Linnea (LLv)LärareSFIRo4
Lindqvist, Olle (LOl)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Lindqvist Timrén, Marie (LMe)Lärare010-490 25 23SABETÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Lindroth, Elisabet (LEl)Lärare010-490 25 66RLÖstersund (A310 Wargentin)Ro2
Lindström, Tove (LTo)Caféanställd010-490 25 17Östersund (Lyan)Kansli
Lindström, Martin (LMa)Lärare010-490 25 82IMSÖstersund (N313 Campus)Ro1
Lindström, Ylva (LYl)LärareVO, Vux(VO)Ro4
Linell, Sandra (LSa)Hr-Chef010-490 24 24Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Linjamaa, Lena (LLe)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges Fik)Kansli
Ljunggren, Magnus (LMg)Lärare070-190 34 58BAÖstersund (Fv-S209)Ro3
Ljungström, Carolina (LCr)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Ljungström, Peter (LPe)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Lohman Grahn, Lars (LGL)Lärare010-490 26 09INÖstersund (Fv-338)Ro3
Luksepp, Maria (LMu)2934 Lärare BildBräckeRo4
Lundberg, Miriam (LMy)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Lundberg, Doris (DLG)Administratör010-490 26 33Bräcke (Expeditionen)Ro4
Lunde, Maria (LMi)Lärare010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Lundgren, Bo (LBo1)Vaktmästare010-490 24 53Östersund (Wargentin)Kansli
Lundgren, Patrik (LPr)Lärare010-490 26 05VFÖstersund (FV-S209)Ro3
Lundkvist Eiremo, Paula (LPa)LärareFTÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Lundkvist Jägemar, Anita (LAi)Pedagogassistent010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Lundmark, Mia (LMi1)Lärare010-490 29 26IMÅreRo5
Lundqvist, Eva (LEa)Lärare010-490 25 45RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Lundström Fridell, Lillemor (LFL)Specialpedagog010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Lyrén, Patrik (LPk)Lärare010-490 26 11FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Lyrén, Bengt (LBe)Lärare076-788 52 35FTÅreRo5
Löf, Ingela (LIn)Lärare010-490 25 23SABETÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Löfstedt, Mikael (LMk)Rektor010-490 24 26,
070-100 04 49
EEÖstersund (Fv-S201)Ro3
Löthagen Sjöstrand, Gunilla (LSG)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Lövgren, Emme-Li (LEm)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Lööf, Ulla-Britt (BUl)SpecialpedagogVFÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Lööf, Stefan (LSt)Lärare070-229 98 40FTÅreRo5
Magnusson, Eva (MEa)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Magnusson, Björn (Mn)LärareEK, NA, SA, TEÅreRo5
Malmberg Englund, Anneli (MAn)Verksamhetsplanerare010-490 25 12,
070-181 44 29
ÖstersundKansli
Malmbo, Pia (MPi)Lärare010-490 25 41NAIÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Malmsten, Eva (MEv)Lärare010-490 26 10EEÖstersund (Fv-S215)Ro3
Mannerstål, Åsa (MÅs)Ekonom010-490 24 36Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Marsell, Cecilia (MCc)Lärare010-490 25 32VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Martinsson, Liselotte (MLs)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Medin Sahlgren, Britt Mari (MBr)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (O302 Wargentin)Ro2
Mella, Kenneth (MKe)Lärare010-490 25 47EKÖstersund (G528 Wargentin)Ro1
Milkewitz, Jessica (MJe)Lärare010-490 25 66HTÖstersund (A310 Wargentin)Ro2
Mirzad, Sayyaleh Zeinab (MSy)Studiehandledare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Modén Johnson, Anna (MJA)Lärare070-188 79 43IMSÖstersund (N211 Campus)Ro1
Mohamed, Salan Hassan (HMs)LärareBispgårdenRo4
Molin, Ture (MTu)LärareSFI(SFI)Ro4
Molin, Håkan (MHå)Elevassistent010-490 25 63,
010-490 25 70
GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Mårell, Karina (MCa)LärareBispgården (BTC)Ro4
Mårtensson, Eva (MEv1)Rektor010-490 24 10Bispgården (BTC, SFI Strandliden)Ro4
Navarro, Malin (NMl)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O145 Wargentin)Ro2
Nejdeby Idell, Patrik (NIP)Pedagogassistent070-180 83 56TEÖstersund (I433 Wargentin)Ro1
Nemby, Per-Erik (NPe)Rektor0640-188 29NBTorsta (Torsta)Ro5
Netzler, Jan (NJa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Niklasson, Ola (NOl)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Nilsson, Johan (NJo)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Nilsson, Maud (NMa)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Nilsson, Leif (NLe)Lärare010-490 26 08,
072-733 64 88
FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Nilsson, Ejleen (NEj)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Nilsson, Niklas (NNk)LärareVuxÖstersund (Furulund)Ro3
Nilsson, Bert (NBt)Lärare010-490 25 47EKÖstersund (G528 Wargentin)Ro1
Nilsson, Tomas (NTm)LärareBA, VuxBräcke (BA)Ro4
Nilsson, Pär (NPr)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fv-S201)Ro3
Nilsson, Britt-Marie (NBr)AssistentÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Nilsson, Bertil (NBe)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Nilsson, Åke (NÅk)Lärare070-594 63 41,
070-594 63 41
BAÖstersund (Fv-S216)Ro3
Nolervik, Tobias (NTo)Hr-Generalist010-490 24 37Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Nord, Susanne (NSu)Elevassistent076-136 15 79RIGÅreRo5
Nordling, Margareta (NMr)Lärare010-490 26 55Bispgården (SFI Strandliden)Ro4
Nordling, Mikael (NMk)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
Nordlund, Ann-Katrin (NAd)AssistentÖstersundRo3
Nordström, Göran (NGö)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Nordström, Lars (NLs)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fv-S201)Ro3
Norling, Jonas (NJn)Lärare010-490 25 36,
070-640 85 76
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Norrby, Anna (NAn)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NAIÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Norrfors, Lena (NLa)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Nygaard, Sofie (NSo)Lärare010-490 25 91RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Nyman, Henrik (NHe)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Nyström, Margareth (NMh)Samordnare070-1907209,
070-190 72 09
IMSÖstersund (N320 Campus)Ro1
Nyström, Agneta (NAm)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges Fik)Kansli
Näs, Sven Åke (NSÅ)Lärare070-619 44 78VuxÖstersund (Furulund)Ro3
Näslin, Mats (NMt)Lärare010-490 26 06Östersund (Fv-S201)Ro3
Nääs, Nicklas (NNi)Lärare010-490 25 36,
070-341 05 20
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Odin, Stefan (OSn)Lärare010 - 49 26 37IM, VOBräcke (BA)Ro4
Olausson, Nils (ONA)Lärare073-280 74 39BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Ollas, Jörgen (OJö)Lärare076-100 74 08RIGÅreRo5
Olofsson, Marcus (OMa)LärareÖstersundRo1
Olofsson, Fredrik (OFr)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Olsson, Désirée (ODe)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Olsson, Staffan (OSt)Elevassistent010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Olsson, Katrin (OKa)Speciallärare010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Olsson, Lennart (OLt)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Oredsson, Magnus (OMs)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Orvegård, Roger (ORo)Lärare010-490 26 10BAÖstersund (Fv-S215)Ro3
Oscarsson, Lars (OLa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Othfors, Daniel (ODa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Otterberg, Jenny (OJy)Lärare010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Palin, Henrik (PHe)It-Arkitekt010-490 24 31Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Paulander Nilsson, Ingela (PIa)Lärare070-188 79 43IMSÖstersund (N211 Campus)Ro1
Paulsen, Hans (PHs)Lärare010-490 26 15FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Paulsson Björmo, Annika (PAa)Kurator010-490 24 76Elevhälsan, BA, EE, FT, IN, VFÖstersund (Fyrvalla)
Person, Marielle Irina (PIr)Lärare010-490 25 36,
073-810 10 53
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Persson, Elisabet (PEl)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NAÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Persson, Martin (PMr)Lärare076-104 04 51RIGÅreRo5
Persson, Ann-Sofie (PAs)Fritidsledare010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Persson, Per-Ove (PPr)LärareFTÖstersundRo3
Persson, Sara (PSr)Lärare104902610FTÖstersundRo3
Persson, Gunilla (GP)Utbildningsmäklare010-490 26 32Bräcke (Expeditionen)Ro4
Persson, Sven-Arne (PSv)Lärare010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Petersson, Patrik (PPt)LärareNAÖstersundRo1
Pettersson, Lennart (PLe)LärareEEBispgårdenRo4
Pettersson, Morgan (PMo)Lärare010-490 26 15FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Pettersson, Ingegärd (PId)Lärare010-490 26 10EEÖstersund (Fv-S215)Ro3
Pettersson, Johnny (PJo)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (Fv-P205)Ro3
Pettersson, Daniel (PDn)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (FV-336)Ro3
Pettersson, Daniel (PDa)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Pettersson, Erik (PEk)Lärare010-490 26 05VFÖstersund (FV-S201)Ro3
Plantinger Sabel, Anna (PSA)Lärare010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Ponsiluoma, Jyrki (PJy)Lärare010-490 25 36,
073-275 23 53
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Prytz, Magnus (PMa1)StudiehandledareBispgårdenRo4
Prytz, Magnus (PMa1)StudiehandledareINBispgården
Pålsson, Christer (PCh)Lärare010-490 25 19SASAMÖstersund (B323 Wargentin)Ro2
Pålsson, Mats (PMa)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Pålsson, Per-Anders (PPA)Elevassistent0640-188 40,
070-190 73 26
GysärWargentin (Torsta)Ro2
Qvarfordt, Karl Ove (QKO)Lärare070-190 34 67,
070-190 34 67
BAÖstersund (Fv-S209)Ro3
Rahimi, Moharam Ali (AMh)Studiehandledare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Ramstedt, Mattias (RMt)Tekniker010-490 24 42Östersund (Wargentin)Kansli
Ranbrandt, Marie (RMr)Caféanställd010-490 25 17,
070-306 10 16
Östersund (Lyan)Kansli
Ravald, Ola (ROa)Lärare010-490 25 36,
070-513 19 77
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Razavi Ziabari, Sepideh Sadat (RSe)Lärare070-188 79 43IMSÖstersund (N209 Campus)Ro1
Reunanen, Charlie (RCh)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Rezaei, Saeid (RSa)Handläggare070-180 83 30IMSÖstersund (N207 Campus)Ro1
Richter, Maria (RMa)Lärare010-490 25 66IMSÖstersund (A310 Wargentin)Ro1
Richter, Eva Jeanette (RJe)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Rikardsson Lind, Anette (RLA)LärareIMSÖstersund (N321 Campus)Ro1
Ristamäki, Anita (RAi)Lärare010-490 25 19SABETÖstersund (B323 Wargentin)Ro2
Rock, Joanna (RJo)Lärare010-490 29 26IMÅreRo5
Roeintan, Mohammad (RMo)Studiehandledare010-4902926IMÅreRo5
Roos, Peter (RPe)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Ros, Anita (RAn)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (G424 Wargentin)Ro1
Rost, Mari (RMa1)Rektor010-490 24 03HA, NAÖstersund (M409 Wargentin)Ro1
Rudin, Kristin (RKr)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (C309 Wargentin)Ro2
Runius, Oscar (ROs)Lärare0640-188 05NBTorsta (Torsta)Ro5
Runsten Hippe, Cornelia (HCo)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O Wargentin)Ro2
Rydberg Laula, Tomas (RTo)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Rydow, Roland (RRo)Lärare072-373 50 11,
072-373 50 11
VuxÖstersund (Furulund)Ro3
Rylenius, Karin (RKa)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (O304 Wargentin)Ro2
Rödemark, Marie (RMi)Lärare070-6330767EK, NA, SA, TEÅreRo5
Rödin, Ingrid (RIn)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Rödén, Linda (RLi)Lärare010-490 26 10FTÖstersund (Fv-S215)Ro3
Sae-Lee, Nuchjaree (SNu)StudiehandledareIMSÖstersundRo1
Sahlén, Gunilla (SGu)Specialpedagog010-490 25 09Elevhälsan, NA, NAI, TEÖstersund (M404 Wargentin)Ro1
Salomonsson, Ingemar (IS)Lärare0693-91008,
070-180 70 07
BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Salomonsson, Katarina (SKa)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro1
Salomonsson Åkerlund, Elisabet (SEl)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Samor, Lennart (SLe)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Sandal, Björn (SBn)Lärare010-490 25 23SASAMÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Sandberg, Kerstin (SKi)Lärare010-490 26 10FTÖstersund (Fv-S215)Ro3
Sandberg, Carina (SCi)ElevassistentIMSÖstersund (N210 Campus)Ro1
Sandberg, Annmari (NSA)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 60IMSÖstersund (N312b Campus)Ro1
Sandelin, Lotten (SLo)Lärare070-189 36 45IMBispgårdenRo4
Sandin, Anita (SAi)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Sandström, Monica (MSN)Rektor010-490 24 14,
070-368 20 34
Bräcke (Bräcke)Ro5
Sanfridsson, Daniel (SDn)Lärare070-259 78 36,
070-350 96 39
RIGÅreRo5
Sarestål, Eddie (SEd)Lärare070-278 79 60BABräcke (BA)Ro4
Schjelvan, Christian (SCh)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Sellén, Linda (SLi)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Sikström, Johan (SJo)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b)Ro2
Sjöberg, Per-Olof (SPO)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Sjöblom, Lotta (SLo1)AdministratörBispgården (Expeditionen)Ro4
Sjödin, Herman (SHn)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Sjölander, Kenneth (SKn)Lärare010-490 25 85RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Sjövall, Tomas (STo)Rektor010-490 24 07EK, IM, LingonvägenÖstersund (M412 Wargentin)Ro1
Skog, Mia (SMi1)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Skoog, Kjell-Åke (SKj)Rektor070-190 73 23BA, VuxÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Skyttberg, Bengt (SBe)Lärare0640-188 05NBTorsta (Torsta)Ro5
Skålén, Mikael (SMk)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Skårstedt, Magnus (SMs)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Smedskog, Maria (SMa)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O147 Wargentin)Ro2
Smets, Elisabeth (SEi)Lärare010-490 29 26IMÅreRo5
Stenwall, Anders (SAd)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Strandin, Anna (SAn)Lärare010-490 26 10INÖstersund (Fv-S215)Ro3
Ståhl, Katarina (SKn)Administratör010-490 29 04IMÅreRo5
Stålemar, Lena (SLa)Rektor010-490 24 11GysärWargentin (M414a Wargentin)Ro2
Sund, Peter (SPe)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Sundberg, Mikael (SMl)Lärare070-312 56 18FTÅreRo5
Sundberg, Kerstin (SKe)Lärare010-490 25 65,
073-096 30 73
GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Sundell, Bo (SBo)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro1
Sunding Eriksson, Annika (SAk)Administratör010-490 25 03Östersund (M413 Wargentin)Ro1
Sundvisson, Anette (SAt)Skolsköterska010-490 24 72Elevhälsan, BF, SABET, SAMED, SASAMÖstersund (G330)
Suorra, Eva-Karin (SEK)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Svahn, Lennart (SLr)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Svahn, Maria (SVm)Lärare010-490 25 44SABETÖstersund (C310 Wargentin)Ro2
Svaleryd, Ulf (SUf)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Svandal Fritzson, Inger (SIr)Lärare072-502 60 43RIGÅreRo5
Svedberg, Dan (SDa)Lärare010-490 25 78ESMUS, GysärÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Svedholm, Carina (SCa)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Svedlund, Elvira (ES)LärareEK, NA, SA, TEÅreRo5
Svelander, Anders (ASR)Lärare010-490 26 38BA, VuxRo4
Svensson, Jon (SJn)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 58BF, HV, SABET, SAMED, SASAM, SASAM-IÖstersund (C208 Wargentin)Ro2
Svensson, Lena (SLn)Kurator010-490 24 80Elevhälsan, HT, IMS, RL, TEÖstersund (M417)
Svensson, Anette (SAe2)Elevassistent010-490 25 65GysärWargentin (X239 Wargentin)Ro2
Svärdfelt, Pär (SPä)Lärare010-490 25 36,
070-101 45 79
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Söderkvist, Michael (SMi)Rektor010-490 24 19,
070-860 07 87
NIUÖstersund (H308 Wargentin)Ro2
Tallbom, Ann-Sofie (TAn)Specialpedagog010-490 25 26,
070-100 04 94
ES, ESMUSÖstersund (B268 Wargentin)Ro2
Teclehaimanot, Simon (TSi)Lärare010-490 25 80IMSÖstersund (N418 Campus)Ro1
Terneborg, Richard (TER)Lärare010-490 26 53,
070-185 64 05
INBispgårdenRo4
Theland, Tord (TTo)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NAÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Thofelt, Tove (TTv)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Thofelt, Annika (TAi)Caféanställd010-490 25 17Östersund (Lyan)Kansli
Tilja Svensson, Magnus (TMa)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Tjärnhage, Karin (TKr)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Tjärnström, Jan (TJa)Lärare070-657 49 84RIGÅreRo5
Tollsten, Markus (TMs)LärareRIGÅreRo5
Torfjäll, Ingrid (TIn)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Torfjäll, Annakarin (TAK)Lärare010-490 26 10BAÖstersund (Fv-S215)Ro3
Torin, Åsa (ÅT)Lärare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Tronde, Ingrid (TIr)Biblioteksass010-490 25 27Östersund (Wargentin)Kansli
Tronde, Agneta (TAg)Lärare0640-188 07NBTorsta (Torsta)Ro5
Tronde, Karin (TKa)Lärare010-490 25 38TEÖstersund (I416 Wargentin)Ro1
Träskvik, Daniel (TDa)Tekniker010-490 24 44Östersund (Wargentin)Kansli
Träskvik, Jan (TJn)Tekniker010-490 24 43Östersund (Wargentin)Kansli
Tsetsiarukova, Natallia (TNa)Lärare070-189 36 47IMBispgårdenRo4
Uddegård, Britt (UBr)Rektor010-490 29 09ÅreRo5
Valfridsson, Börje (VBö)Elevassistent0640-188 40,
070-190 73 25
GysärWargentin (Torsta)Ro2
Valtersson, Birgitta (VBi)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)Ro2
Vestin, Fredrik (VFr)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Vestlin, Anita (VAn)Specialpedagog010-490 25 11Elevhälsan, HT, RL, Studion, VOÖstersund (B266 Wargentin)Ro2
Vestlin, Johan (VJo)Rektor010-490 24 29IMSÖstersund (N306 Campus M412 Wargentin)Ro1
Vikström, Liselotte (VLo)Specialpedagog761021390Elevhälsan, IMÅreRo5
Virta, Kristoffer (VKr)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
von Essen, Karl (EvK)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O146 Wargentin)Ro2
von Krusenstierna, Katrin (KKn)Lärare0640-174 53NBWången (Wången)Ro5
Wahlstedt Green, Karin (WKa)Lärare010-490 25 44SABETÖstersund (C309 Wargentin)Ro2
Wallehed, Per-Ola (WPo)Kurator0640-168 46Elevhälsan, NBTorsta (TORSTA)
Wallström, William (WWi)Specialpedagog010-490 25 34,
070-100 04 95
IMS, NIUÖstersund (N313 Campus)Ro1
Wasell Brännlund, Marinette (WAM)Lärare010-490 26 50INBispgårdenRo4
Wassdahl, Robert (WRo)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Wassgren, Johan (WJo)Vaktmästare010-490 24 56Östersund (Vaktmästeriet)Kansli
Wedfelt, Camilla (WCm)Specialpedagog010-490 25 08,
070-190 73 20
Elevhälsan, HA, HT, HU, HV, RLÖstersund (C210 Wargentin)Ro2
Weldegergis, Hermon (WHe)Studiehandledare010-490 29 26IMÅreRo5
Wermelin, Jan (WJa)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Wester, Emma (WEm)Förbundssekreterare010-490 24 25Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Westerlund, Björn (VBj)Lärare010-490 26 15FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Westin, Håkan (WHå)Elevassistent010-4902912FTÅreRo5
Whass, Elisabet (WLi)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Wiberg, Ann Katrin (WAK)Lärare010-490 25 14,
070-512 76 40
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Wickenberg, Lotta (WLo)Verksamhetsplanerare010-490 24 32Östersund (Wargentin E303)Kansli
Widell, Jimmy (WJi)Lärare010-490 25 45ESÖstersund (Sporthallen Wargentin)Ro2
Widén, Annika (WAa)Rektor010-490 24 12,
070-100 04 48
FT, VFÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Wiklund, Christine (WCh)Administratör010-490 25 01Östersund (B282 Wargentin)Ro2
Wiksten, Matti (WMa)Lärare010-490 26 11FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Wikén, Anna Therése (WAn)Verksamhetsplanerare070-180 83 91Östersund (Fyrvalla)Ro3
Wilhelmsson, Mika (WMi)Lärare010-490 29 26ÅreRo5
Willesgård, Maria (WMr)Elevassistent010-490 25 70GysärWargentin (I311 Wargentin)
Williamson, Elin (WEl)Elevassistent010-490 29 26IMÅreRo5
Willén, Erik (WEr)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
Winberg, Karl Johan (WKr)Lärare010-490 25 85HTÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Wininger, Stephan (WSt)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (O151 Wargentin)Ro2
Winqvist Staaf, Barbara (WSB)Rektor0640-174 15NBWången (Wången)Ro5
Ydén, Gustav (YGu)Lärare010-490 26 10BAÖstersund (Fv-S215)Ro3
Yousef, Jaber (YOj)LärareVuxÖstersund (Furulund)Ro3
Zetterwall, Ann-Kristin (ZAn)Studiehandledare010-490 26 40,
070-1821204
IMBräcke (IM)Ro4
Zwozdziak, Filip (ZFi)Lärare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Åhman, Kjell (ÅKj)Lärare070-190 34 68,
070-190 34 68
BAÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Åkerblom, Johan (ÅJo)Lärare010-490 25 85RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Åkerlund, Linda (ÅLi)Elevassistent070-180 83 56TEÖstersund (I433 Wargentin)Ro1
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)Studie-Och Yrkesvägl070-190 73 38BA, IM, VO, VuxRo4
Åsell, Pernilla (ÅPe)Lärare010-490 25 32,
070-337 51 10
VOÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Åslund, Pierre (ÅPi)LärareNAÅreRo5
Åslund, Carina (ÅCa)Vaktmästare070-1808362,
070-1808362
BispgårdenRo4
Åslund, Anders (ÅAd)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (L402 Wargentin)Ro1
Öberg, Bo (ÖBo)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Öberg, Karin (ÖKa)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Önegård, Lars (ÖLa)Lärare010-490 26 11FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Önnebro, Britt-Marie (ÖBi)Lärare010-490 26 55Bispgården (SFI Strandliden)Ro4
Östlund, Benny (ÖBe)Lärare063-15 01 03RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2