Skapa fotnoter i Word

Nedan hittar du en kort film som visar hur du infogar fotnoter i Word.